News 18's Pari Apostolakos keeps an eye on area roadways on Wednesday's installment of News 18 This Morning